Read more about the article กระทบหมด! IPL เลื่อนการแข่งขัน ไม่มีกำหนด หลังสถานการณ์ “โควิด-19”
การแข่งขัน IPL ลีก คริกเกต อินเดีย ในปีนี้ถูกเลื่อนไม่มีกำหนด หลังมี การแพร่ระบาด "โควิด-19" อาจทำให้สูญเสียเงิน จำนวนมาก จากผลกระทบ ครั้งนี้
กระทบหมด! IPL เลื่อนการแข่งขัน ไม่มีกำหนด หลังสถานการณ์ “โควิด-19”

0 Comments

End of content

No more pages to load