อุปกรณ์แบดมินตัน (9)

อุปกรณ์แบดมินตัน (9)

น้ำหนักรองเท้าควรเบาเพราะจะทำให้เคลื่อนไหวได้ดี ไม่ต้องเสียเเรงมาก

พื้นรองส้น (heel weed)
ต้องหนาและยืดหยุ่นพอที่จะลดแรงกระแทกได้ดีพื้นรองตรงบริเวณกลางก้ด้นในต้องนูนรับอุ้งเท้จะช่วยรับแรงกละถดความล้ำของเอ็นร้อยหวายได้อนึ่งหากพื้นบางอางส่พื้นรองภายในเพิ่มเติมได้อีก ชั้นความหนาของพื้นรองเท้า

ผู้เขียนขอให้พิจารณาเป็นพิศพเพราะเป็นส่วนที่จะป้องกันการบาดเจ็บในระยะยาวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเละพื้นสนาม หากสนามเป็นพื้นคอนกรีตจะต้องหารองเท้าที่มีพื้นรองที่หนาเพื่อรองรับแรงกระแทกที่สั่นเท้า บางที่อาจจะต้องหาที่รองค้นในเพิ่มเติมอีกด้วยหมั่นสังเกตอาการที่เอ็น ร้อยหวาย หากมีอาการเจ็บบ่อยๆ แสดงว่พื้นรองยังหนาไม่พอ อาจต้องพิมถุงท้ให้หนาขึ้น หรือหาที่รองเพิ่มเติม

พื้นล่าง ควรมีความหนตัว ไม่แข็ง มีลักษณะเรียบและเกาะพื้นสนามได้ดีไม่ควรใช้รองเท้ที่มีพื้นป็นร่องและพื้นแข็งเช่นรองเทสำหรับวิ่งจ้อกกิ้ง เพราะไม่เกาะพื้นและยากต่อการเคลื่อนที่ทางค้นข้าง อาจะทำให้ข้อห้เพลงได้ง่าย เนื่องจากขอบไม่โค้งมน

วัสดุ อาจเป็นผ้าใบ หรือหนังเทียมก็ได้ ที่สำคัญคือไม่แข็งกระด้าง มีความยืดหยุ่นโดยพับงอตามการเคลื่อนไหวและกลับคืนสภาพเดิมได้ดีการเลือกซื้อรองเท้าท่านต้องตัดสินใจก่อนว่าจะใช้รองเท้าเพื่อกีฬาชนิดใด เพราะกีฬาแต่ละชนิด มืองค์ประกอบหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเท้า การยึดเกาะพื้นสนามการรับแรงกระแทก สภาพแวดส้อมที่ดัองผชิญ

สรุปก็คือ ไม่ควรซื้อรองเท้าแบบเอนกประสงค์เพราะจะทำให้ความสามารถในการเล่นกีฬาของทนไม่ดีจึงขีดสูงสุด มีผู้แนะนำว่า ถ้าชอบรูปทรง หรือยี่ห้อใดแล้ว ควรทดลองสวมดูพร้อมกับถุงทัที่ทนใส่เล่นประจำหากมีเชือกผูกต้องผูกให้เรียบร้อยเพื่อดูความกระชับ พอดีไม่หลวมหรือคับเกินไป ทดลองเดิน เคลื่อนอนไหวตามลักษณะของกีพที่ท่านล่น พื่อดูการเสียดสียุบตัวของสันทและส่วนอื่นๆ รองเท้าเมื่อสวมเล้วจะต้องสามารถขยับนิ้วเท้ไปมาได้คล่องพอสมควร

#แบดมินตัน #อุปกรณ์ #สล็อตออนไลน์

Leave a Reply