อุปกรณ์แบดมินตัน (7)

อุปกรณ์แบดมินตัน (7)

ลูกขนไก่ (Shuttlecock)
ลูกขนไก่อาจจะทำจากขนสัตว์ปีก เช่นขนท่านขนเป็ดขนไก่หรือเป็นวัสดุสังเคราะห์มี16ขนปักบนไม้ด็อกที่เป็นฐานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25-28 มม. ความยาวของขน 64-70 ม.ม.ตอนปลายขนมีถักณะแผ่ป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนกลาง 58-68 มม.

โดยแต่ละขนนั้นจะต้องผูกมัดให้แน่นด้วยวัสดุที่เหมาะสมเช่น ด้าย หรือเอ็นลูกขนไก่มีน้ำหนักตั้งแต่4.74 กรัมถึง 5.50 กรัม หรือ 73-85 เกรน (เป็นน้ำหนักที่ได้จากการเปรียบเทียบกับเมล็ดข้าวปลือก เกรนจะเท่ากับ .0648ครัม)

ลูกขนไก่จะค้องมีวีถีการพุ่งตัวที่ตรง ไม่ถ่ายไปมาและเมื่อตีทดสอบด้วยมือค้านล่างเต็มที่จากท้ายสนามด้านหนึ่งไปยังท้ายสนามด้านนหนึ่ง ลูกต้องพุ่งไปตกในระยะระหว่าง 530-990 มม. จากเส้นหลังด้านตรงข้ามอนึ่งลูกขนไก่ในท้องตลาดทั่วไปจะแสดงด้วยความเร็วหรือสปีด (speed) เช่น 73 74 75 76 77เป็นต้น ตัวเลขมาก แสดงว่าลูกจะพุ่งเร็วกว่าตัวเลขน้อย

โดยทั่วไปมือใหม่เด็กและผู้สูงอายุจะใช้ความเร็ว 76 เพื่อให้ตีถึงหลังและตบได้แรงขึ้น ส่วนเมื่อแข่งขันเละวัยรุ่นซึ่งมีแรงมาก จะใช้ความเร็ว 74 และ 75 เพื่อไม่ให้ลูกพุ่งออกนอกสนาม โดยตัวเลขบอกความเร็วดังกล่าว จะแสดงด้วยสติกเกอร์บนฝากล่องลูกขนไก่อย่างไรก็ตามความเร็วของลูกจะมีปัจจัยค้นความชื้นของอากาศมากเป็นตัวแปรสำคัญ ถ้าความชื้นมากลูกจะพุ่งเร็วแต่ถ้ความชื้นค่ำลูกจะพุ่งช้าลง

ดังนั้น ผู้ชี้ขาดจะต้องพิจารณาความชื้นในอากาศ อุณหภูมิ เละความการเลือกลูกขนไก่ในการเเข่งขันหนาแน่นหรือความกดอากาศด้วยเสมอ กุณภาพของลูกขนไก่มีหลายระดับหรือเกรดเกรคดีมากทนแรงทดสอบได้ประมาณ 8 นาที รองลงมาสามารถทนเรงทคสอบได้ประมาณ 5-3นาทีราคาก็จะขึ้นอยู่กับระดับคุณภาพและตราสินค้า (brand) ในการแข่งขันระดับนานาชาติจะต้องใช้ถูกขนไก่ที่ IBF (ปัจจุบันคือ BWF) หรือสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติประกาศรับรอง

#แบดมินตัน #อุปกรณ์ #ทางเข้าจีคลับ

Leave a Reply