การเล่นลูกมือบน

การเล่นลูกมือบน

การเล่นลูกมือบน หมายถึง การเล่นลูกด้วยนิ้วมือ โดยการใช้นิ้วดีดลูกบอลไปยังจุดหมาย การปฏิบัติเช่นนี้อาจเรียก ว่าการแตะซูลูก การชงลูก หรือเซตอัพ (Setup) ก็ได้

แต่ในที่นี้ จะเรียก “ลูกมือบน”
การเล่นลูกมือบนเป็นการรับลูกบอลที่คู่ต่อสู้ส่งมาอย่าง – แรง ให้ตั้งชูขึ้นก่อนแล้วจึงหาหนทางส่งลูกโต้ตอบกลับไปหาคู่ต่อสู้ ทั้งนี้เพราะลูกบอลที่มาอย่างแรงนั้น

หากเราส่งข้ามตาข่ายเลย ทันที่อาจทําให้ลูกออกนอกสนามหรือไม่ก็ไปตกในทิศทางที่เราไม่ ต้องการและอาจจะทําให้คู่ต่อสู้โต้ลูกกลับมาหาเราได้ง่าย ความสําคัญอีกประการหนึ่งของการเล่นลูกมือบน คือ เพื่อให้อีกคนตบลูกได้

การฝึกทักษะเบื้องต้น
โดยทั่วไปการเล่นลูกมือบน มักกระทําในขณะที่ลูกบอล อยู่ในระดับสูงคือผู้เล่นจะสัมผัสลูกบอลในขณะที่ลูกบอลอยู่เหนือ ใบหน้าเท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่ลูกบอลอยู่ในระดับต่ำ ผู้เล่นจึงจําเป็นต้องย่อตัวให้มากเพื่อให้ลูกบอลอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย ยึดหลักว่า ทิศทางลูกบอล มือและหน้าผากอยู่ในแนวเดียวกัน
ท่าทางและตําแหน่งของร่างกาย

1. กางนิ้วมือทุกนิ้วยกขึ้นเหนือศีรษะ มือทั้งสองห่าง กัน 5-10 เซนติเมตร
2. ข้อมือ แขน และข้อศอกงอเล็กน้อย ยกยื่นล้ําไป ด้านหน้าในระดับสายตา ใบหน้าเงยขึ้นสายตาจับจ้องอยู่ที่ลูกบอล
3. นิ้วที่กางออกงอเล็กน้อย มือทั้งสองข้างจะมีลักษณะ เป็นอุ้ง นิ้วหัวแม่มืออยู่ใกล้ใบหน้าที่สุด นิ้วก้อยอยู่ห่างที่สุด
4. ย่อตัวและอยู่ในลักษณะการทรงตัว

วิธีปฏิบัติ การเล่นลูกมือบนในกรณีเมื่อลูกมาเหนือศีรษะ
1. ผู้เล่นยกมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะในตําแหน่ง การเล่นลูกมือบน เคลื่อนที่เข้าหาลูกบอล เงยหน้ามองลูกบอล ตลอดเวลา
2. เคลื่อนที่เข้าไปใต้ลูกบอล ทรงตัวให้มั่นคง ย่อเข่า ชูมือทั้งสองข้างเข้าหาลูกบอลเพื่อเล่นลูกบอล
3. ในจังหวะที่นิ้วมือสัมผัสลูกบอล ให้ใช้บริเวณ นิ้วด้านในเกือบทั้งหมดสัมผัสลูกบอล โดยผ่อนแรงกระแทกของลูก บอลให้ลดลง ขณะเดียวกันให้เกร็งนิ้วมือ ข้อมือ ข้อศอก ส่งแรง จากเท้า ลําตัว ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วมือไปยังลูกบอล
4. ภายหลังการส่งลูกบอลพ้นมือไปแล้ว ให้ส่ง แรงตามทิศทางของลูกบอลไป

#วอลเลย์บอล #การเล่นลูกมือบน #gclub

Leave a Reply