“การต่อสู้” ที่พัฒนามาเป็นการป้องกันตัวและกีฬา (2)

“การต่อสู้” ที่พัฒนามาเป็นการป้องกันตัวและกีฬา (2)

มนุษย์ในแต่ละซีกโลกหนึ่ง หรือแต่ละภาคของโลก ต่างก็มีวิธีการต่อสู้และป้องกันตัวเป็นของตนเอง และแตกต่างกับการต่อสู้ของมนุษย์ในอีกซีกโลกหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมรอบตัวแตกต่างกัน เช่น มนุษย์ในแถบขั้วโลกมีหิมะน้ำแข็งจับอยู่ตลอดปีหรือมีอากาศหนาวจัด การแต่งกายจะต้องแต่งด้วยเสื้อผ้าหนา ๆ เพื่อป้องกันความหนาวที่จะมาทําอันตรายต่อ ผิวหนัง

ความคล่องตัวในการเตะต่อยไม่ค่อยมีการต่อสู้มักจะใช้ ประโยชน์จากเครื่องแต่งกายที่หนา โดยการจับรั้งเพื่อทําการทุ่มหรือใช้ขอบเสื้อส่วนที่เป็นปกและคอเสื้อรัดคอหรือใช้เกี่ยวพันไม่ให้คู่ต่อสู้เคลื่อนไหวได้ ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของการต่อสู้ป้องกันตัวแบบจับทุ่ม ได้แก่ ยูโด มวยปล้ำ ไอคิโด

สําหรับมนุษย์ที่เกิดในเขตอากาศอบอุ่นและค่อนข้างร้อน การแต่งกายจะแต่งด้วยเสื้อผ้าที่บาง ไม่รุ่มร่าม มีความคล่องตัวในการเตะต่อยดี การต่อสู้จึงมักจะอาศัยการเตะต่อย ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของการต่อสู้ป้องกันตัวแบบเตะต่อย เช่น มวยไทย มวยสากล เสี้ยวลิ้มของจีน คาราเต้ของ ญี่ปุ่นหรือเทควันโดของเกาหลี

เราจะสังเกตเห็นว่า ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวบางประเภทจะมีลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น แขนงวิชาการเตะต่อย อาจจะกล่าวว่าศิลปะประเภทนั้นเลียนแบบศิลปะประเภทนี้ก็อาจจะกล่าวได้ยาก เพราะการคิดค้นทดลอง ฝึกฝน มักจะเลียนแบบธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นความคล้ายคลึงกันจึงย่อมจะเป็นไปได้

#การกำเนิดกีฬา #การป้องกันตัวและกีฬา #ฝากเงินขั้นต่ำ200บาท

Leave a Reply