ความมุ่งหมายของกีฬาวอลเลย์บอล

ความมุ่งหมายของกีฬาวอลเลย์บอล

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬา วอลเลย์บอล

2. เพื่อให้มีความสามารถในการเล่นทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ของกีฬาวอลเลย์บอลอย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้มีความสามารถในการเล่นทีมได้อย่างถูกต้อง และฉลาด

4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกติกาเกี่ยวกับการเล่น กีฬาวอลเลย์บอล

5. เพื่อส่งเสริมในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สังคม และ อารมณ์

6. เพื่อส่งเสริมให้มีนิสัยรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

7. ส่งเสริมให้เป็นคนมีน้ำใจนักกีฬา

8. เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการ เล่นกีฬาวอลเลย์บอล

9. พื่อปลูกฝังนิสัยให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

#วอลเลย์บอล #ความมุ่งหมายของกีฬาวอลเลย์บอล #ฝากขั้นต่ำ50บาท

Leave a Reply