กําเนิดชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน (3)

กําเนิดชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน (3)

นอกจากนี้ ต่างจังหวัดหลายแห่ง ก็เป็นแหล่งผลิตนักแบดมินตันระดับเยาวชน เช่น
เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น ตรัง นคร ศรีธรรมราช จันทบุรี เป็นต้น นักแบดมินตันเยาวชนในต่างจังหวัด และแม้นักแบดมินตันเยาวชน ในกรุงเทพฯ

บางสโมสร เมื่อถึงระดับหนึ่งแล้วมักจะโอนย้ายมาอยู่ในสโมสรใหญ่ ๆ ซึ่งมีผู้ฝึกสอน และระบบการซ้อม สวัสดิการที่ดีกว่า

ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่เข้าอบรมผู้ฝึก สอนแบดมินตันที่มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันดําเนินกิจกรรมแบดมินตันที่เป็นประโยชน์ โดยมี ชัยศักดิ์ ทองเดชศรี อดีตนักแบดมินตันทีมชาติ ที่หันมาทําหน้าที่ผู้ฝึกสอน และรองศาสตราจารย์ ดร.นภพร ทัศนัยนา หนึ่งในผู้เริ่มโครงการอบรมผู้ฝึกสอน เป็นบุคคลสําคัญในการดําเนินงานของชมรม กิจกรรมต่างๆ

ประกอบด้วยจัดทําวารสารผู้ฝึกสอนแบดมินตัน การสัมมนาค่ายแบดมินตันสุดสัปดาห์ แบดมินตันคลินิกสัญจร จัดทําสื่อการสอนแบดมินตันและจัดการแข่งขันศิษย์เอก เป็นต้น

บริษัท ห้างร้าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีความสําคัญมากที่ทํา ให้นักกีฬามีโอกาสแสดงฝีมือ และผู้สนใจได้ชมการแข่งขัน เพราะถ้าขาดผู้ให้การสนับสนุนในการจัด การแข่งขันแล้ว การแข่งขันและการพัฒนาแบดมินตันคงเป็นไปได้ยากลําบาก บริษัท ห้างร้านที่ให้การสนับสนุนมีทั้งบริษัท ห้างร้าน ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัท ห้างร้านต่างๆ มักจะเน้นการ ประชาสัมพันธ์ สินค้าของตนเองเป็นการตอบแทน เช่น โกเซ่น ยิมเน็กซ์ ร้อกโปร ตรานกแก้ว โยเน็กซ์ เป็นต้น

#แบดมินตัน #ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน #ป๊อกเด้งออนไลน์

Leave a Reply