กําเนิดชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน (2)

กําเนิดชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน (2)

แบดมินตันได้รับการบรรจุไว้เป็นวิชาพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และมีองค์กรและสโมสรที่มีส่วนกระตุ้นแบดมินตันของประเทศไทยมีมากมาย อันได้แก่

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันทุกปี ในช่วงเดือน เมษายนหรือต้นพฤษภาคม นับตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมมากกว่า 600 คน

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันเป็นครั้งคราว

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้ตัดสินเป็นครั้งคราว

สโมสรหลายที่จัดสอนแบดมินตันแก่เยาวชน และผลิตนักแบดมินตัน “ฝีมือดีป้อนให้สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย

เช่น สโมสรเสนานิคม, แบดมินตันเอชเอช, แบดมินตันบางโพ, แบดมินตันธนบุรี, แบดมินตันบ้านทองหยอด, แบดมินตันธนาคารกรุงเทพ, แบดมินตันกองทัพอากาศ เป็นต้น

#แบดมินตัน #ชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตัน #สมัครเว็บคาสิโน

Leave a Reply