การแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ

การแข่งขันแบดมินตันภายในประเทศ

การจัดการแข่งขันภายในประเทศ มีทั้งรายการแข่งขันที่จัดโดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท หน่วยงานของรัฐ

ผู้เขียนขอนําเสนอไว้โดยสังเขปดังนี้

1. แบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันเพื่อสรรหานักกีฬาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแต่ละประเภทมาเป็นตัวแทนทีมชาติ จะจัดเป็นประจํา ทุกปuประมาณเดือนกรกฎาคม

2. แบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่น (Thailand Open Badminton Championships) จัดโดยสมา8,แบดมินตันแห่งประเทศไทย ซึ่งรับรองโดยสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ เป็นรายการกรังปรีซ์เซอร์กิต โลกระดับ 5 ดาว

3. แบดมินตันชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในเครือ ปูนซิเมนต์ไทย จึงนิยมเรียกการแข่งขันเครือปูนซิเมนต์ไทย โดยจัดแข่งขันหาผู้ชนะเลิศแต่ละภาค แล้วจัดเป็นประจําทุกปีระหว่างเดือน นําผู้ชนะมาแข่งขันกันเพื่อเป็นการชิงชนะเลิศเยาวชนประเทศไทย เมษายน-พฤษภาคม

4. แบดมินตัน “ปุ่มปุ๋ยแชมเปี้ยนชิพ” เป็นรายการแข่งขันประจําปีของไทยที่มีเงินรางวัลสูงสุด เกือบ 600,000 บาท สนับสนุน โดยบริษัท สยามกว้างไพศาล มาร์เก็ตติ้ง จํากัด จัดที่จังหวัดตรัง ระหว่าง 1-5 พฤษภาคมของทุกปี ปัจจุบันสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติรับรองให้เป็นรายการสะสมคะแนนในเซอร์กิตโลกที่มุ่ง 5. แบคมินตัน “ศิษย์เอก” เป็นรายการแข่งขันที่จัดโดยชมรมผู้ฝึกสอนแบดมินตันมาแข่งขันเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ สนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนส่งนักกีฬามือใหม่ภายใต้การฝึกของตน จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ในเดือนพฤษภาคม

5. แบดมินตันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ โดยให้แข่งขันคัดเลือกภายในเขตย่อยก่อนเพื่อคัดตัวแทนมาแข่งขันในกีฬาเยาวชน แห่งชาติ

7. แบดมินตันในกีฬาแห่งชาติ จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยให้แข่งขันคัดเลือกภายในเขตย่อยก่อนเพื่อคัดตัวแทนมาแข่งขันในกีฬาแห่งชาติ

8. แบดมินตันไวตามิลค์คัพ เป็นการแข่งขันประเภทเยาวชน จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มุ่งเน้นนักกีฬาเยาวชนมือใหม่ จัดเป็นประจําทุกปีในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

นอกจากการแข่งขันดังกล่าวแล้ว ยังมีรายการแข่งขันอื่นอีก เช่น แบดมินตันนักเรียน จัดโดย กรมพลศึกษา แบดมินตันกรุงเทพมหานคร จัดโดยกรุงเทพมหานคร แบดมินตันเชียงใหม่โอเพ่น แบดมินตันหาดใหญ่โอเพ่น แบดมินตันในกีฬามหาวิทยาลัย แบดมินตันชิงถ้วยองค์การค้าคุรุสภา เป็นต้น จะเห็นได้ว่าในรอบปีหนึ่ง มีการแข่งขันที่นักกีฬาสามารถลงแข่งขันเพื่อทดสอบความสามารถ ของตนเองหลายรายการ ซึ่งเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักกีฬาและประชาชนได้อย่างดี

#แบดมินตัน #แบดมินตันไทย #ฝากเงินขั้นต่ำ50บาท

Leave a Reply