โทษของการขาดการออกกําลังกายในวัยเด็ก

โทษของการขาดการออกกําลังกายในวัยเด็ก

การขาดการออกกําลังกายจะทําให้อวัยวะหลายๆ ระบบไม่ได้ถูกใช้งานในปริมาณที่มากพอ ทําให้เกิดการเสื่อมโทรมของอวัยวะเหล่านั้น และเป็นสาเหตุของโรคร้ายชนิดต่างๆ ด้วย

โทษของการขาดการออกกําลังกายในวัยต่าง ๆ มีดังนี้

1. เด็กที่ขาดการออกกําลังกายเป็นประจําจะอ่อนแอ มีความต้านทานโรคต่ํา เจ็บป่วยง่าย เมื่อเจ็บป่วยแล้วมักจะหายช้า และมีโอกาสเป็นโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ปัญหาเกี่ยวกับ สุขภาพนี้จะติดตัวไปจนถึงเมื่อเป็นผู้ใหญ่

2. เด็กที่ขาดการออกกําลังกายกระดูกจะเล็ก เปราะบาง และขยายส่วนด้าน ความยาวได้ไม่เท่าที่ควร เป็นผลให้เติบโตช้าและแคระแกร็น เด็กที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดี จะมีผลการเรียนดีกว่าเด็กที่มีสมรรถภาพทางกายต่ำ การที่กระดูกเจริญเติบโตช้า ประกอบกับการมีกล้ามเนื้อน้อยเนื่องจากขาดการ ออกกําลังกาย จึงทําให้เห็นว่ามีรูปร่างผอมบางในเด็กบางคน หรือถ้ากินอาหารมากแต่ขาดการ ออกกําลังกายอาจมีไขมันใต้ผิวหนังมาก ทําให้เห็นว่าอ้วนใหญ่ แต่จากการที่มีกล้ามเนื้อน้อยและ ไม่แข็งแรง ทําให้เกิดการตึงตัวของกล้ามเนื้อเพื่อคงรูปร่างในสภาพที่ถูกต้องเสียไป ทําให้มีการ เสียทรวดทรง ทั้งในเด็กที่ผอมและเด็กที่อ้วน เช่น ขาโก่งหรือเข่าชิดกัน หลังโกง ศีรษะตกหรือเอียง ตัวเอียง เป็นต้น

3. เด็กที่ขาดการออกกําลังกายมักจะเก็บตัว มีเพื่อนน้อย จิตใจไม่สดชื่นร่าเริง บางรายหันไปหาอบายมุข หรือยาเสพติด

4. เด็กที่ขาดการออกกําลังกายจะมีสมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ ต่ํากว่าเด็กที่ ออกกําลังกายเป็นประจํา ซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบในด้านการเรียนพลศึกษาหรือเล่นเกมกีฬา ยิ่งไปกว่านั้น การมีสมรรถภาพทางกายด้านการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อกับระบบประสาทต่ํา จะทําให้ปฏิกิริยาในการหลีกเลี่ยงอันตรายตําด้วย เด็กจะได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ พลัดตกหกล้ม ได้ง่ายและบ่อย

#โทษของการขาดการออกกําลังกายในวัยเด็ก #การออกกำลังกาย #ฝากขั้นต่ำ100บาท

Leave a Reply