วิธีการออกกําลังกาย

วิธีการออกกําลังกาย

วิธีที่จะออกกําลังกายให้ปลอดภัยจากการบาดเจ็บ คือ ค่อย ๆ เริ่มทีละน้อยและต้องคอยสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายในขณะที่ออกกําลังอยู่และภายหลังจากการออกกําลังกายแล้ว

สิ่งที่จะบ่งบอกว่า ร่างกายของเราได้ออกกําลังกายแล้ว คือ การใช้กล้ามเนื้อและอวัยวะ อื่น ๆ ของร่างกาย ทํางานมากกว่าการเคลื่อนไหวหรืออิริยาบถต่างๆ ตามปกติในชีวิตประจําวัน การออกกําลังกายที่ดีและถูกต้องควรปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอตามความเหมาะสมของอายุ เพศ และ สภาวะของร่างกาย โดยมีสัญญาณให้ทราบได้ว่า การออกกําลังกายครั้งนั้นเหมาะสมแล้วหรือยัง คือ อัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้น หายใจถี่และแรงขึ้น มีเหงื่อออก ผลที่ตามมาหลังจากการออก กําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็คือ สมรรถภาพด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนขา ความคล่องแคล่ว ว่องไว ความเร็ว การตอบสนองต่อสถานการณ์ และความอดทนหรือความทนทานของระบบ ไหลเวียนโลหิตดีขึ้น การออกกําลังกายที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดต่อร่างกาย ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ตรวจร่างกายก่อนการออกกําลังกาย โดยแพทย์เป็นผู้ตรวจทุกครั้ง
2. ต้องศึกษาการออกกําลังกายที่จะปฏิบัติให้ละเอียดก่อน และอย่างถูกต้อง
3. ควรเริ่มต้นการออกกําลังกายอย่างช้า ๆ ไปหาเร็ว ตามขั้นตอน
4. ตอนออกกําลังกายต้องมีการอบอุ่นร่างกายทุกครั้งอย่างถูกต้อง
5. ต้องมีสมาธิในการออกกําลังกาย
6. สังเกตปฏิกิริยาของร่างกายตลอดเวลาการออกกําลังกาย
7. พยายามหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายชนิดที่ต้องมีการแข่งขันกันทุกชนิด
8. หลังการออกกําลังกายอย่างหนักทุกครั้ง (Aerobic exercise) หัวใจจะเต้นเร็วมาก

ดังนั้น อย่าหยุดโดยทันที โดยเฉพาะในรายที่อายุ 40 ปีขึ้นไป เช่น วัยหนุ่มสาว ควรมีอัตราการเต้นของหัวใจลดลงถึง 120 ครั้ง/นาทีหรือในวัยชราก็ควรให้ลดลงถึง 100 ครั้ง/นาที จึงจะสามารถหยุดการออกกําลังกายลงได้

#วิธีการออกกำลังกาย #ออกกำลังกาย #สุขภาพแข็งแรง #สมัครufabet

Leave a Reply